OVER 3000 HOCKEY LEGENDS PROFILED! SEARCH BY ALPHABETICAL LISTING

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T UVW XYZ

January 22, 2007

1979 Challenge Cup - Team USSR Scoring StatisticsSoviet Union Scoring Stats


Player GP G A Pts PIM


Boris Mikhailov 3 3 0 3 2
Sergei Kapustin 3 2 1 3 0
Aleksandr Golikov 3 1 2 3 0
Valeri Vasiliev 3 0 3 3 0
Sergei Makarov 3 1 2 3 0
Vladimir Golikov 2 2 0 2 0
Mikhail Varnakov 3 1 1 2 0
Helmut Balderis 3 1 1 2 0
Sergei Zhluktov 3 1 1 2 4
Aleksandr Skvortsov 3 0 2 2 0
Vladimir Kovin 2 1 0 1 2
Valeri Kharlamov 2 0 1 1 0
Vladimir Petrov 3 0 1 1 2
Sergei Starikov 3 0 1 1 0
Irek Gimaev 1 0 0 0 2
Gennady Tsygankov 1 0 0 0 2
Vasili Pervukhin 2 0 0 0 0
Yuri Fedorov 3 0 0 0 0
Viktor Tumenev 2 0 0 0 0
Sergei Babinov 2 0 0 0 0
Zinteula Beljaletdinov 2 0 0 0 0

No comments: